61 views |0 comments

Cho rằng cổ phiếu năm ngoái chạm đáy vì xu hướng chung, ông Bolat Duisenov khuyên cổ đông tự tin với triển vọng dài hạn và mua thêm nếu giá giảm.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy