52 views |0 comments

Nói với các doanh nghiệp Mỹ, ông Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam sửa luật để điều chỉnh hành vi người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe, môi trường chứ không tăng thu ngân sách.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy