50 views |0 comments

trái phiếu doanh nghiệp gây áp lực lên nợ xấu ngành ngân hàng, ông Đặng Khắc Vỹ nói “VIB an toàn” nhờ danh mục 90% từ bán lẻ và không cho vay nhà hình thành trong tương lai.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy