56 views |0 comments

VPBank dự kiến dành 30% lãi ròng hàng năm để chia cổ tức bằng tiền mặt, sau khi vừa tìm được đối tác chiến lược giúp quy mô vốn chủ sở hữu đứng thứ hai hệ thống.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy