54 views |0 comments

TP HCM sẽ chưa thí điểm tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với đất ở, thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng từ bất động sản thứ hai.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy