47 views |0 comments

Vua Nệm – chuỗi bán lẻ chăn, gối, nệm lớn nhất cả nước – báo lỗ hơn 50 tỷ đồng năm ngoái, trong khi vừa thoát lỗ năm 2021.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy