37 views |0 comments

Nhà đầu tư có thể nhận biết cổ phiếu rủi ro khi theo dõi các tín hiệu bất thường trong biến động giá, tỷ lệ nợ vay, lợi nhuận, theo Giám đốc tự doanh Công ty Chứng khoán DNSE.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy