26 views |0 comments

Ông Đậu Anh Tuấn và một số chuyên gia cho rằng quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư can thiệp tới quyền sở hữu, tác động lớn tới quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy