66 views |0 comments

Giới phân tích kỳ vọng nghị định mới giúp thị trường trái phiếu, đặc biệt nhóm bất động sản bớt áp lực nhưng vẫn cần giải pháp tăng niềm tin nhà đầu tư.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy