69 views |0 comments

Chuyên gia cho rằng Việt Nam cần bỏ tư duy thu hút FDI bằng ưu đãi thuế, thay vào đó đầu tư cho chất lượng lao động nhằm thích ứng với thuế tối thiểu toàn cầu.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy