48 views |0 comments

Với tỷ lệ đồng ý 56%, thấp hơn mức yêu cầu 65%, cổ đông MSB đã không thông qua tờ trình nhận sáp nhập một tổ chức tín dụng khác.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy