69 views |0 comments

Cổ đông Tập đoàn PAN cho rằng ban lãnh đạo không “fair-play” khi lãi kỷ lục nhưng không chia cổ tức còn Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng nói rằng chưa đủ dòng tiền làm việc này.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy