51 views |0 comments

Một nhóm cổ đông Tesla muốn HĐQT buộc CEO Elon Musk tập trung nhiều hơn cho hãng xe điện để giải quyết các thách thức gần đây.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy