304 views |0 comments

Các cổ đông đặt câu hỏi về kế hoạch phát triển tàu bay, ứng phó biến động giá nhiên liệu, khi Vietjet nêu kế hoạch doanh thu năm 2023 hơn 50.178 tỷ đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy