61 views |0 comments

Chủ tịch Business France cho rằng các công ty Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển mới khi Pháp tái công nghiệp hóa, cần nhiều nguồn lực nước ngoài.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy