61 views |0 comments

Trong cả hai phiên giao dịch tại Mỹ và Hong Kong, cổ phiếu Alibaba đều tăng 14-16%, nhờ kế hoạch tách làm 6 công ty nhỏ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy