23 views |0 comments

Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm bất động sản giúp nhiều mã tăng kịch trần, trong khi các nhóm còn lại chỉ hưng phấn đầu giờ rồi thu hẹp cuối phiên.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy