64 views |0 comments

Áp lực điều chỉnh khiến nhiều mã bất động sản vừa tăng giá trong phiên hôm qua, nay mất đà và giảm mạnh, không ít mã trắng bên mua.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy