69 views |0 comments

Cổ phiếu HVN tăng hết biên độ, các mã khác trong nhóm hàng không cũng tăng 1,4-3,3% sau tin Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn của Trung Quốc.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy