51 views |0 comments

Cổ phiếu Credit Suisse – ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ – hôm nay có lúc giảm gần 30%, sau khi cổ đông lớn nhất nói không rót thêm vốn vì vấn đề pháp lý.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy