60 views |0 comments

NVL tăng hết biên độ lên 11.900 đồng và khớp lệnh hơn 30 triệu cổ phiếu sau thông tin cổ đông đã thông qua tờ trình tăng vốn tối thiểu 29.000 tỷ đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy