60 views |0 comments

TGG nối dài mạch tăng trần và không có bên bán phiên thứ tư liên tiếp, đóng cửa tại 4.410 đồng – vùng giá cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy