60 views |0 comments

Các mã ngân hàng chịu áp lực bán mạnh trong phiên 13/3, trừ VPB, vẫn tăng đột biến nhờ tin thỏa thuận bán vốn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy