66 views |0 comments

TS Nguyễn Hữu Dũng cho rằng nếu Luật Đất đai bỏ bảng giá đất, cơ quan định giá phải độc lập về chuyên môn và không chịu áp lực từ các nhóm lợi ích.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy