61 views |0 comments

Hiện tại, nếu muốn mua một trong những mẫu túi đặc trưng của Hermès như Kelly, Birkin hay Constance, bạn không chỉ cần giàu mà phải kiên nhẫn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy