29 views |0 comments

SHB đã bổ nhiệm hai Phó chủ tịch Hội đồng quản trị mới, gồm ông Đỗ Quang Vinh và ông Đỗ Đức Hải.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy