71 views |0 comments

Hoàng Anh Gia Lai vừa bổ sung tờ trình xin ý kiến cổ đông tại đại hội sắp tới về việc phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy