53 views |0 comments

Bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục, Hoàng Anh Gia Lai đã lập kế hoạch giả định cho 12 tháng, cam kết trả các khoản nợ đến hạn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy