76 views |0 comments

Nửa thập kỷ, Hòa Bình từ thỏa thuận đến khởi kiện Công ty Thành Đô (chủ dự án Cocobay) để đòi hàng trăm tỷ tiền thi công dự án, song chưa thu hồi được.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy