79 views |0 comments

Sea – công ty Internet lớn nhất Đông Nam Á – ghi nhận lợi nhuận ròng 426,8 triệu USD trong quý IV/2022, chủ yếu nhờ cắt mạnh chi phí.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy