32 views |0 comments

Một số công ty tài chính không muốn cho vay mới trước làn sóng bùng nợ, vì khách hàng cho rằng “đi vay không trả là quyền, cứ đòi nợ là bất hợp pháp”.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy