40 views |0 comments

Copy trade là thuật ngữ trong hoạt động giao dịch chứng khoán, có thể hiểu đơn giản là công cụ giúp nhà đầu tư sao chép giao dịch của một người khác.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy