58 views |0 comments

Coteccons kỳ vọng doanh thu tăng 12% so với năm ngoái, lên gần 16.250 tỷ đồng, còn lãi sau thuế dự kiến tăng 1.010% lên 233 tỷ đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy