38 views |0 comments

Sau VCCI, cử tri hơn 10 địa phương cũng kiến nghị bỏ bảo hiểm bắt buộc với xe máy vì “chỉ là hình thức đối phó với công an giao thông”.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy