28 views |0 comments

Tín dụng năm 2023 được dự báo không tăng trưởng nóng vì doanh nghiệp khó khăn, còn bất động sản – lĩnh vực hút nhiều vốn nhất – vẫn chưa thoát đáy.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy