62 views |0 comments

Hàng nghìn ha lúa, mít ở miền Tây được nông dân chuyển sang trồng sầu riêng đang khiến Cục trồng trọt lo nguy cơ dư cung, hàng dội chợ thời gian tới.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy