39 views |0 comments

Novaland chiều nay thông báo nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Xuân Huy – người vừa chuyển giao chức chủ tịch cho ông Bùi Thành Nhơn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy