64 views |0 comments

Năm 2023, ACV đặt kế hoạch doanh thu 19.360 tỷ đồng, cao hơn khoảng 1.000 tỷ so với năm trước dịch và cũng là cao nhất từ trước đến nay.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy