63 views |0 comments

Năm 2022, Đài Loan nhập gạo từ Việt Nam tăng hơn 30% về lượng và gần 19% về giá trị so với năm 2021.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy