58 views |0 comments

Các đại lý bán lẻ xăng dầu sẽ được lấy hàng từ nhiều nhà cung cấp (thương nhân phân phối, đầu mối) thay vì chỉ một nguồn như hiện tại.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên Đầu