62 views |0 comments

Các doanh nghiệp bán lẻ kêu bị bức tử khi xăng dầu được điều hành theo mệnh lệnh hành chính và họ vẫn phải bán khi lỗ nghìn tỷ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy