54 views |0 comments

VNPost lần thứ hai đấu giá 140 triệu cổ phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhưng không có nhà đầu tư nào đăng ký mua.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy