64 views |0 comments

Đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng thuốc ít, thuốc hiếm cần được đấu thầu tập trung để tìm đơn vị cung cấp, đồng thời cũng giảm rủi ro cho người đứng đầu các bệnh viện.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy