46 views |0 comments

Phân bổ tài sản cho cả cổ phiếu và trái phiếu theo mô hình 60/40 để hạn chế rủi ro được các chuyên gia xem là chiến lược đầu tư tốt thời gian tới.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy