35 views |0 comments

Ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp có thể hỗ trợ nhà nông trong việc bao tiêu sản phẩm, đảm bảo giá thành, kết nối với nhà cung cấp.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy