56 views |0 comments

Được mời thi công dự án mới đúng lúc đang phải “xoay” tiền trả ngân hàng, lo lương cho hơn 260 nhân viên, nhưng CEO công ty xây dựng – Lê Quang Lộc vẫn từ chối.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy