55 views |0 comments

Các xe đẩy, sạp chợ truyền thống bán 70.000-100.000 đồng một kg dâu tây Trung Quốc, rẻ hơn hàng Đà Lạt 20.000 đồng và bằng một phần ba dâu Hàn Quốc.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy