63 views |0 comments

Đại biểu Quốc hội đề nghị giao Bộ Tài chính quản lý Quỹ bình ổn xăng dầu thay vì để tại doanh nghiệp như hiện nay, nhằm tránh dùng tiền vào mục đích khác.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy