48 views |0 comments

Nhiều ý kiến đề xuất Luật Đất đai có cơ chế cho doanh nghiệp Việt Nam thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để huy động vốn từ nước ngoài.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy