56 views |0 comments

HoREA kiến nghị cho phép dùng lợi nhuận xổ số kiến thiết hàng năm của địa phương để tiếp vốn cho Quỹ phát triển đất hoạt động hiệu quả.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy